Daverkosen, Drude. 2019. “‘Meet My brain’”. Tidsskrift for Islamforskning 13 (2), 38-58. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117768.