Kristensen, Anna. 2019. “Politisk Islam under AKP”. Tidsskrift for Islamforskning 13 (2), 99-116. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117771.