Fibiger, Thomas, og Ehab Galal. 2021. “Medier, Diaspora Og Religion”. Tidsskrift for Islamforskning 14 (1), 4-8. https://doi.org/10.7146/tifo.v14i1.124744.