Nielsen, Helle. 2021. “What’s in a Name? Danske Moskeer I Et Onomastisk Perspektiv”. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies) 15 (1). https://doi.org/10.7146/tifo.v15i1.125316.