Galal, Ehab. 2021. “Religion Og Sekularisme under Covid-19”. Tidsskrift for Islamforskning 15 (2). https://doi.org/10.7146/tifo.v15i2.125958.