Larsen, Jeppe Fuglsang, og Sune Qvotrup Jensen. 2022. “Radikaliseringens religiøse Dimensioner : Religiøse følelser, Hverdagsliv Og Islamistiske Radikaliseringsprocesser”. Tidsskrift for Islamforskning 16 (1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132556.