Jørgensen, Kathrine Elmose. 2022. “Danske Fremmedkrigeres Tilslutning Til Islamisk Stat Og Al-Qaeda: Vidneudsagn Fra Fire pårørende”. Tidsskrift for Islamforskning 16 (1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132558.