Christensen, Tina Dransfeldt. 2022. “Hvorfor læse Klassikerne? Anmeldelse Af Claus A. Andersens Falsafa. Ibn Rushd, Filosofien Og Islam (Forlaget Vandkunsten, 2022)”. Scandinavian Journal of Islamic Studies 16 (2):202-8. https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.135058.