Dohn, Andreas. 2023. “Ibrahim På Ramadan-Tv: Hverken jøde, Kristen Eller Militant Idolknuser”. Scandinavian Journal of Islamic Studies 17 (2):184-214. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i2.142490.