Hvenegård-Lassen, Kirsten. 2010. “Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, Byen Og Nationen – Om Livet Som Etnisk Minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 Sider.”. Tidsskrift for Islamforskning 4 (2), 123-25. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24602.