Lyme, Rune. 2016. “Hizb’allahs råderum I Transnationale Shia Islamiske Magtstrukturer”. Tidsskrift for Islamforskning 5 (1), 31-61. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000.