Lyme, Rune Friberg. 2016. “Hizb’allahs råderum I Transnationale Shia Islamiske Magtstrukturer”. Scandinavian Journal of Islamic Studies 5 (1):31-61. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000.