Mathiesen, Kasper. 2017. “I lære Som Allahs Ven: Selvets Renselse På Et Islamisk Universitet I Yemen”. Tidsskrift for Islamforskning 7 (2):39-80. https://doi.org/10.7146/tifo.v7i2.25318.