El-Jaichi, Saer. 2017. “Preface”. Tidsskrift for Islamforskning 9 (1), 1-15. https://doi.org/10.7146/tifo.v9i1.25342.