Christensen, T. (2017) “Forord”, Tidsskrift for Islamforskning, 11(1), s. 4-5. doi: 10.7146/tifo.v11i1.102864.