Sedgwick, M. (2017) Eclectic Sufism in the Contemporary Arab World, Tidsskrift for Islamforskning, 11(1), s. 65-82. doi: 10.7146/tifo.v11i1.102873.