Stjernholm, S. (2018) “Recension av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner, Röster om hajj”, Tidsskrift for Islamforskning, 12(1), s. 134-136. doi: 10.7146/tifo.v12i1.109129.