Fibiger, T. and Jacobsen, B. A. (2019) “Forord: Nye tendenser i studiet af islam i Europa og Danmark”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 13(2), pp. 4–8. doi: 10.7146/tifo.v13i2.117766.