Jacobsen, B., Daverkosen, D. og Larsen, L. (2019) “De stille moskéer og kirkeklokkernes genklang”, Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), s. 59-76. doi: 10.7146/tifo.v13i2.117769.