Kristensen, A. (2019) “Politisk islam under AKP”, Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), s. 99-116. doi: 10.7146/tifo.v13i2.117771.