Fibiger, T. og Galal, E. (2021) “Medier, diaspora og religion”, Tidsskrift for Islamforskning, 14(1), s. 4-8. doi: 10.7146/tifo.v14i1.124744.