Bjørnaas, T. (2021) “Kjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk”, Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), 15(1). doi: 10.7146/tifo.v15i1.125315.