Jacobsen, S. J. (2022) “Introduktion”, Tidsskrift for Islamforskning, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132554.