Larsen, J. F. and Jensen, S. Q. (2022) “Radikaliseringens religiøse dimensioner : Religiøse følelser, hverdagsliv og islamistiske radikaliseringsprocesser”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132556.