Aae, B. (2022) “‘Spred den gode nyhed, Islamisk Stat består’: En undersøgelse af Islamisk Stats forklaringer på Kalifatets fald”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132557.