Jørgensen, K. E. (2022) “Danske fremmedkrigeres tilslutning til Islamisk Stat og al-Qaeda: Vidneudsagn fra fire pårørende”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132558.