Svensson, J. (2022) “Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132561.