Illman, R. (2022) “ 220 pages”., Tidsskrift for Islamforskning, 16(1). doi: 10.7146/tifo.v16i1.132563.