Eggen, N. S. (2022) “Vei, norm, lovsystem, etisk fundament eller læren om det gode liv? Shariabegrepet i Skandinavia”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(2), pp. 21–48. doi: 10.7146/tifo.v16i2.134822.