Eriksen, E.-A. V. (2023) “Muslimske Kvinners Forhold til Islamske Kilder og Autoritet i Trondheim”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), pp. 155–173. doi: 10.7146/tifo.v17i1.137284.