Dohn, A. (2023) “Ibrahim på ramadan-tv: Hverken jøde, kristen eller militant idolknuser”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(2), pp. 184–214. doi: 10.7146/tifo.v17i2.142490.