Hoffmann, T. (2006) “En meget kort introduktion til koranforskning”, Tidsskrift for Islamforskning, 1(1), s. 24. doi: 10.7146/tifo.v1i1.24331.