Hvenegård-Lassen, K. (2010) “Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider.”, Tidsskrift for Islamforskning, 4(2), s. 123-125. doi: 10.7146/tifo.v4i2.24602.