Magaard, T. (2016) “Desiderata i Tidsskrift for Islamforskning”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 10(1), pp. 117–133. doi: 10.7146/tifo.v10i1.24877.