Lyme, R. (2016) “Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer”, Tidsskrift for Islamforskning, 5(1), s. 31-61. doi: 10.7146/tifo.v5i1.25000.