Lyme, R. F. (2016) “Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer”, Scandinavian Journal of Islamic Studies, 5(1), pp. 31–61. doi: 10.7146/tifo.v5i1.25000.