Mathiesen, K. (2017) “I lære som Allahs ven: Selvets renselse på et islamisk universitet i Yemen”, Tidsskrift for Islamforskning, 7(2), s. 39–80. doi: 10.7146/tifo.v7i2.25318.