[1]
E. Galal, “Med bønnens kraft: Et islamisk og kristent arabisk perspektiv på covid-19”, TIFO, bd. 15, nr. 2, apr. 2021.