[1]
J. F. Larsen og S. Q. Jensen, “Radikaliseringens religiøse dimensioner : Religiøse følelser, hverdagsliv og islamistiske radikaliseringsprocesser”, TIFO, bd. 16, nr. 1, maj 2022.