[1]
B. Aae, “‘Spred den gode nyhed, Islamisk Stat består’: En undersøgelse af Islamisk Stats forklaringer på Kalifatets fald”, TIFO, bd. 16, nr. 1, maj 2022.