[1]
H. F. Esholdt, “Har de skandinaviske ISIS- kvinder indtaget operative militære roller i Kalifatet?”, TIFO, bd. 16, nr. 1, maj 2022.