[1]
J. Svensson, “Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska”, TIFO, vol. 16, no. 1, May 2022.