[1]
J. Svensson, “Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska”, TIFO, bd. 16, nr. 1, maj 2022.