[1]
T. Magaard, “Desiderata i Tidsskrift for Islamforskning”, TIFO, vol. 10, no. 1, pp. 117–133, Nov. 2016.