[1]
K. Mathiesen, “I lære som Allahs ven: Selvets renselse på et islamisk universitet i Yemen”, TIFO, bd. 7, nr. 2, s. 39–80, feb. 2017.