LyngsĂže, M. Koranen Er Lyd. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 12, nr. 1, Sept. 2018, s. 8-28, doi:10.7146/tifo.v12i1.109122.