Aae, B. A Short History of Jihadism Studies. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 12, nr. 1, Sept. 2018, s. 78-05, doi:10.7146/tifo.v12i1.109127.