Aae, B. “A Short History of Jihadism Studies”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 12, nr. 1, september 2018, s. 78-105, doi:10.7146/tifo.v12i1.109127.