Stjernholm, S. “Recension Av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott Och Lena Wenner, Röster Om Hajj”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 12, nr. 1, september 2018, s. 134-6, doi:10.7146/tifo.v12i1.109129.