Fibiger, T., og E. Galal. “Medier, Diaspora Og Religion”. Tidsskrift for Islamforskning, Bd. 14, nr. 1, januar 2021, s. 4-8, doi:10.7146/tifo.v14i1.124744.