Nielsen, H. “What’s in a Name? Danske Moskeer I Et Onomastisk Perspektiv”. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), Bd. 15, nr. 1, marts 2021, doi:10.7146/tifo.v15i1.125316.