Galal, E. “Religion Og Sekularisme under Covid-19”. Tidsskrift for Islamforskning, bd. 15, nr. 2, april 2021, doi:10.7146/tifo.v15i2.125958.